ردیف

عنوان

ستاد/

استان

مطالعه کننده1

بررسی کیفیت خدمات بیماران بستری بخش های جراحی در بیمارستانهای دولتی و خصوصی شهر مشهد 1395

استان خراسان رضوی

آقای محمد علوی

2

بررسی وضعیت توانمندی بیمه شدگان تحت پوشش اداره کل بیمه سلامت خراسان شمالی و عوامل موثر برآن از منظر بیمه شدگان

استان خراسان شمالی

خانم مونا ایمانی

3

بررسی عوامل موثر  بر میزان آگاهی بیمه شدگان صندوق کارکنان دولت از ضوابط ابطال دفاتر درمانی در شهرستان ارومیه

استان آذربایجان غربی

خانم وحیده برج خانی

4

بررسی نسبت پاسخ نرمال در آنژیوگرافی و اکوکاردیوگرافی پرونده های بستری نیمه دوم سال 1394در بیمارستانهای شهید صدوقی ، افشار و سید الشهداء(ع) یزد

استان یزد

آقای دکتر محمد دریجانی

5

مدل سازی و بهبود فرایند انعقاد قرارداد با موسسات تشخیصی- درمانی(مطب) با استفاده ازشبکه پتری رنگی

استان آذربایجان شرقی

خانم میترا آزاده تبریزی

6

رضایتمندی بیماران بستری از خدمات در بیمارستانهای دولتی استان هرمزگان پس از اجرای طرح تحول نظام سلامت در سه ماهه چهارم سال 1394

استان هرمزگان

آقای علی اکبر حسام

7

بررسی رابطه برون سپاری با کیفیت خدمات ارائه شده و رضایتمندی بیمه شدگان : مورد مطالعه بیمه شدگان بیمه سلامت استان اردبیل

استان اردبیل

آقای حبیب ستوده