حمایت مالی سال 1395
 مقطع
کارشناسی ارشد

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان پایان نامه

رشته تحصیلی

گرایش

نام دانشگاه

1

 آذر محمدی

 مطالعه چالش های اجرای پزشک خانواده در نظام سلامت ایران

 علوم اجتماعی

 برنامه ریزی رفاه اجتماعی

 دانشگاه تهران

2

 ابراهیم مقدس

 تعیین مدل وراهکارهای توسعه منابع مالی بیمه سلامت (مورد مطالعه بیمه سلامت استان خراسان شمالی )

 مدیریت بازرگانی

 مدیریت بیمه

دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور

3

 فرامرز حسین زاده

 برریی وضعیت تجویز آنتی بیوتیکهای مختلف در بین پزشکان عمومی برای بیماران سرپائی شهر اردبیل در سال 1392

 نظارت بر امور داروئی

 __

دانشگاه آزاد اسلامی اهر

4

 وحید یوسفی نژاد

 شبیه سازی وبهبود نظام مالی بیمه سلامت با هدف افزایش اثر بخشی آن برای بیمه شدگان

 مهندسی صنایع

 مدیریت سیستم و بهروری

دانشگاه خوارزمی

5

منصور یوسفی

بررسی عوامل اقتصادی ، اجتماعی موثر بر بیگانگی از کار در سازمان بیمه سلامت استان آذربایجان شرقی

مدیریت اجرایی

مدیریت استراتژیک

 دانشگاه آزاده اسلامی بناب

6

حسین محمودی

بررسی اثر اجرای طرح تحول نظام سلامت در رضایتمندی ذینفعان با رویکرد 360 درجه در بیمارستان های دولتی تبریز

مدیریت اجرایی

بازاریابی

دانشگاه آزاده اسلامی بناب

7 رزیتا سعیدی ارزیابی و تحلیل اثرات برون سپاری نظام سلامت بر عملکرد سازمان بیمه سلامت استان سیستان و بلوچستان مدیریت دولتی منابع انسانی دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان
8 علیرضا کلانتری تعیین چالش های استقرار خرید راهبردی در سازمان بیمه سلامت ایران مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی مدیریت و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
9 سعید پور صفر بررسی و. امکان سنجی فعالیت های قابل برون سپاری به بخش غیر  دولتی،چالش ها ، راهکارهاو فرصت ها مدیریت بارزگانی بازاریابی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
10 محسن معنوی بررسی موانع برون سپاری خدمات بیمه ای در سازمان مدیریت بازرگانی مدیریت بیمه دانشگاه آزاد اسلامی


  
 مقطع دکتری

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان پایان نامه

رشته تحصیلی

گرایش

نام دانشگاه

     1

محمود باباییان

تبیین بیماری ضعف هضم در طب سنتی ایران و بررسی تاثیر فراورده پونه بر بهبود علائم سوء هضم عملکردی با  غلبه احساس ناراحتی پس از غذا

دکتری تخصصی طب سنتی

طب سنتی

دانشگاه شاهد

2 جلال سعید پور بررسی  وضعیت دسترسی سالمندان به مراقبتهای بهداشتی و درمانی ، طراحی و ارزشیابی ابزار مناسب مدیریت خدمات بهداشتی درمانی - دانشگاه علوم پزشکی تهران