حمایت مالی سال 1392
  
مقطع کارشناسی ارشد

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان پایان نامه

رشته تحصیلی

گرایش

نام دانشگاه

1.

محمد سیفی

بررسی رابطه بین جو سازمان با استرس شغلی و خلاقیت در کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان گلستان و ادارات تابعه شهرستانی

مدیریت دولتی

تحول

دانشگاه آزاد اسلامی

2.

محسن آدمی زاده

ارائه مدل جامع ارزیابی عملکرد و رتبه بندی ادارات سازمان بیمه سلامت با تلفیق روش کارت امتیازی متوازن و تکنیکهای تصمیم گیری چند معیار فازی (مطالعه مورد) اداره کل بیمه سلامت استان یزد

حسابداری

حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی

3

محمد حسین جعفری منصور آبادی

بررسی وضعیت اجرای آیین نامه دورکاری در سازمان بیمه خدمات درمانی با استفاده از مدل کریک پاتریک

مدیریت

فن آوری اطلاعات

دانشگاه آزاد اسلامی

4

گلباد احمدی

ارزیابی عوامل موثر بر توانمند سازی کارکنان سازمان بیمه خدمات درمانی در چهار چوب نظربه لشلی

مدیریت

تحول

دانشگاه آزاد اسلامی

5

فاطمه فضلی

بررسی عوامل موثر بر فرآیند تسهیم دانش در اداره کل بیمه سلامت استان آذربایجان شرقی

مدیریت

اجرایی

دانشگاه تهران

6

علی اصغر
فلاحی

بررسی رابطه بین آموزش و توانمندی روانشناختی کارکنان اداره کل بیمه خدمات درمانی استان کرمانشاه

مدیریت اجرایی

استراتژیک

دانشگاه آزاد اسلامی

7

مهدی میر سراجی

بررسی تاثیر هوش هیجانی بر عملکرد کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران

مدیریت

دولتی

دانشگاه آزاد اسلامی

8

کورش حیدری

بررسی تحلیلی منابع و مصارف درمان صندوق بیمه سازمان بیمه سلامت ایران

مدیریت

مالی

دانشگاه آزاد اسلامی

9

افشین آریایی

بازطراحی استراتژیهای بسته خدمات پایه در سازمان بیمه خدمات درمانی استان خوزستان

مدیریت اجرایی

استراتژیک

دانشگاه آزاد اسلامی

10

امیرحسن امیری فرد

تعیین ارتباط بین سرمایه اجتماعی با بهره وری در بین کارکنان ستاد مرکزی سازمان بیمه سلامت ایران

مدیریت دولتی

تحول

دانشگاه آزاد اسلامی

11

 

علی توکلی

بررسی کاربرد ترکیب تراکتوگرافی ماده سفید مغز همراه با MRI عمل کردی (fMRI) در طراحی قبل از عمل جراحی در بیماران مبتلا به تومورهای مغزی

فناوری تصویربرداری پزشکی


MRI

دانشگاه شهید بهشتی
     مقطع دکتری

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان پایان نامه

رشته تحصیلی

گرایش

نام دانشگاه

1.

دکتربهروز پورآقا

تحلیل روند تحول سیمای بازار و الگوی مصرف خدمات درمانی با تکیه بر تعامل ارائه کنندگان و مصرف کنندگان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی ایران طی دوره زمانی دوازده ساله 1388-1377

مدیریت سلامت

اقتصاد سلامت

دانشگاه علوم پزشکی تهران