جمعه 9 خرداد 1399   04:44:08
خبرهای استانی
1395/10/4 شنبهاز سوی اداره کل بیمه سلامت گیلان:
نشست تخصصی هم اندیشی با انجمن فیزیوتراپی برگزارشد
جلسه هم اندیشی بارئیس ودبیرانجمن فیزیوتراپی استان گیلان باحضورمدیرکل،معاون بیمه خدمات سلامت وتنی چند از کارشناسان حوزه فنی اداره کل بیمه سلامت استان گیلان تشکیل گردید.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بیمه سلامت ایران؛ دکتر علی اکبری ضمن تشکرازجامعه فیزیوتراپی استان گیلان گفت:فیزیوتراپی حیطه ای ازعلم پزشکی است که هدف آن افزایش عملکرد،استقلال وبهبود کیفیت زندگی افراداست.
وی افزود: فیزیوتراپیست ازطریق عوامل فیزیکی ومکانیکی وبکارگیری و  کاربردتکنیک های خاص وتمرینات طبی با آگاهی ازآناتومی عضلات ومفاصل به درمان بیماری ها واختلالات عصبی ،عضلانی واسکلتی می پردازد
مدیرکل بیمه سلامت گیلان  درادامه به وجود برنامه استراتراتژیک دراداره کل اشاره نمود و یادآورشد یکی ازبرنامه های عملیاتی این اداره کل برگزاری نشست های تخصصی باصنوف پزشکی است که امروز شاهدنشست باانجمن فیزیوتراپان استان هستیم.
درادامه گزارشی ازمیانگین هزینه ها فیزیوتراپی های استان دردوسال گذشته ارائه وباتوجه به بالا بودن آن درمقایسه بامیانگین کشوری مقررشد،بادرنظرگرفتن کنترل هزینه های درمانی دراین بخش امکان عقدقراردادباموسسات جدیدفیزیوتراپی انجام و جلسات هم اندیشی بیشتری درسال آتی برگزارگرددومسائل ومشکلات وراهکارهای برون رفت ازآن موردبحث وتبادل نظرقرارگیرد.

 
امتیاز دهی