جمعه 9 خرداد 1399   05:32:26
اخبار
1397/7/29 يكشنبهمعاون اجتماعی وزارت بهداشت در گفت و گو با آی هینا مطرح کرد:
اهمیت توانمندسازی گیرندگان و ارائه دهندگان خدمات سلامت در راستای مدیریت منابع
معاون اجتماعی وزارت بهداشت گفت: هم قسمت گیرندگان خدمات و هم قسمت ارائه دهندگان خدمات سلامت باید مورد توجه و فرهنگسازی قرار بگیرد؛ زیرا هر دو بخش در راستای مدیریت منابع و کاهش هزینه ها موثر هستند.

دکتر سید محمد هادی ایازی در گفت و گو با خبرنگار آی هینا درباره فرهنگ سازی در زمینه استفاده بهینه از بیمه های درمانی گفت: نظام بیمه ای کشور در حوزه درمان نقص هایی دارد که در برنامه های مختلف نیز مورد بررسی قرار گرفته و کارهایی نیز در این زمینه انجام شده، اما هنوز برطرف نشده است.

وی افزود: یکی از کارهای مثبت انجام شده در سازمان بیمه سلامت، الکترونیکی شدن دفترچه های بیمه است که به مرور تکمیل می شود.

ایازی با بیان اینکه درصدی از هزینه های سازمان های بیمه گر باید برای فرهنگسازی در راستای مدیریت منابع انجام شود، اظهار کرد: به طور مثال در تایلند، یک درصد از اعتبارات سازمان های بیمه گر به بخش اجتماعی نظام سلامت برای فرهنگسازی در راستای کاهش هزینه های درمان اختصاص پیدا می کند. معاونت اجتماعی وزارت بهداشت در این زمینه به سازمان بیمه سلامت اعلام آمادگی کرده که بر اساس سازوکار مشخصی، اقدامات پیشگیرانه توسعه داده شود تا هزینه های درمان کاهش پیدا کند.

معاون وزیر بهداشت گفت: در این زمینه با مدیرعامل سازمان بیمه سلامت صحبت هایی انجام دادیم که باید بررسی های بیشتری در این زمینه انجام شود.

وی درباره اهمیت توانمندسازی ارائه دهندگان خدمات سلامت نیز بیان کرد: هم قسمت گیرندگان خدمات و هم قسمت ارائه دهندگان خدمات سلامت باید مورد توجه و فرهنگسازی قرار بگیرد؛ زیرا هر دو بخش در راستای مدیریت منابع و کاهش هزینه ها موثر هستند.


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر