جمعه 9 خرداد 1399   06:08:32
اخبار انتصابات
1397/2/3 دوشنبه
انتصاب در سازمان بیمه سلامت ایران
بر اساس حکمی از سوی شاهرخ رامزی معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سلامت ایران، محمد علی بیگی به سمت مدیر کل دفتر برنامه ریزی و بودجه منصوب شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بیمه سلامت ایران؛ بر اساس حکمی از سوی شاهرخ رامزی معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سلامت ایران محمد علی بیگی به سمت مدیر کل دفتر برنامه ریزی و بودجه منصوب شد.
متن حکم به شرح ذیل است؛
آقای محمد علی بیگی
سلام علیکم
نظر به تعهد، تخصص و تجربیات جنابعالی، به موجب این حکم به سمت « مدیر کل دفتر برنامه ریزی و بودجه» سازمان بیمه سلامت ایران منصوب می شوید تا با استفاده از توان تخصصی و ظرفیت های موجود سازمان با رعایت قوانین و مقررات نسبت به انجام وظایف محوله اقدام نمایید.
امید است با اتکال به خداوند متعال در انجام شایسته وظایف و تحقق اهداف سازمان موفق و موید باشید.
شاهرخ رامزی
معاون توسعه مدیریت و منابع

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر