جمعه 9 خرداد 1399   05:25:44
1397/7/28 شنبه
بیمه سلامت موهبتی که باید قدر دانست
هفته بیمه سلامت آغاز شده است و من بعنوان خبرنگاری اقتصادی به بیمه سلامت از دیدگاه اقتصادی نگاه می کنم. البته قصد ندارم به مقوله مهم اقتصاد سلامت در این یادداشت کوتاه بپردازم اما به تحلیل رفتار بیمه سلامت خواهم پرداخت. برای طرح مسئله ام در گام نخست به اهمیت نگاه دولت ها به سلامت و درمان اشاره می کنم ، همه دولت ها در جهان در سرفصل برنامه های خود بیمه های درمانی را بعنوان نیاز جامعه بخشی از برنامه های راهبردی خود تعریف می کنند .

دولت تدبیر و امید نیز از این قاعده مستثنی نبود و در برنامه های خود " بیمه رایگان سلامت" را در دستور کار قرار داد . برنامه ای که در پوشش آن افراد جامعه که فاقد هرگونه پوشش درمانی بودند توانستند از یک پوشش حداقلی درمان بهره مند شوند.
 
این روند با انتزاع بیمه سلامت از وزارت کار و پیوستن به وزارت بهداشت ، رونق بیشتری گرفت و جامعه بیشتر از گذشته به خدمات این سازمان آشنا شد
.
سازمانی که سالها با عنوان " سازمان خدمات درمانی" ارائه کننده خدمت درمان به کارکنان دولت و بخش های آسیب پذیر جامعه بود ، حال با ایجاد صندوق های جدید قانونی پوشش خود را به 40 میلیون ایرانی ارائه کرد و تجربه گذشته خود را با توان امروز پیوند زد.
بگذارید بدون هرگونه چارچوب بندی به نوشتارم ، بعنوان کسی که کمتر از یک سال است با مجموعه بیمه سلامت از نزدیک آشنا شده بگویم ، یک سازمانی زمانی می تواند اثربخش تر عمل کند که دو فاکتور اصلی را داشته باشد : اول مدیری که اهل لابی گری برای منافع سازمان و به تبع آن ذینفعان باشد و دوم سازمان از قدرت نظارت و چابکی افکار عمومی استفاده نماید.
آقای طاهر موهبتی و همکاران ایشان در سازمان ، توانسته اند در این مدت به هر دو فاکتور به خوبی جامعه عمل بپوشانند.
 .
این یعنی سازمان در مسیر موفقیت و موفقیت یک سازمان خدماتی ، یعنی بهتر شدن ارائه خدمات به مردم ، اگر چه بنظر کمی و کاستی هایی هست که حاصل سالها سیکل غلط گذشته و نارسایی های بودجه ای و تخصیصی بوده است اما حال این روزهای سازمان بهتر است
.
نگرش مدیریت ارشد سازمان نشان می دهد قصد تغییر دارد و این تغییر " حول حالنا " است که امید می رود توازون خوبی بین خدمات دهندگان و خدمات گیرندگان ایجاد نماید.

ایزدی مقدم
سردبیر مجله اخبار مالی


 
امتیاز دهی