جمعه 9 خرداد 1399   04:17:00
1397/7/28 شنبهمدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد، بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان بیمه سلامت مطرح کرد:‏
اهمیت توانمندسازی دریافت کنندگان و ارائه دهندگان خدمات سلامت/رضایت مردم از عملکرد میز خدمت در استان های کشور
مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد، بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان بیمه سلامت گفت: اگر پزشک بر اساس استانداردها هزینه ایجاد کند، ‏سازمان بیمه گر میتواند از منابع کشور برای ارائه خدمات به بیمه شده بهتر استفاده کند.‏

دکتر مهدی نوروزیان در گفت وگو با خبرنگار آی هینا درباره اهمیت توانمندسازی دریافت کنندگان و ارائه دهندگان خدمات سلامت ‏گفت:   گروه هدف در زمینه توانمندسازی متفاوت است.
البته بحث اصلی توانمندسازی در رابطه با بیمه شدگان مطرح است که باید به ‏بیمه شده گفته شود چه حقوقی دارد و از طرفی بیمه شده باید بداند چه تکالیفی بر عهده سازمان بیمه سلامت است.‏
وی افزود: البته در زمینه های دیگری نیز میتوان توانمندسازی انجام داد. به طور مثال اگر در مسیر توانمند سازی بتوان پزشکان را ‏توجیه کرد که مبتنی بر استانداردها تجویز کنند،بخش زیادی از منابع کنترل میشود.‏

نوروزیان اظهار کرد: توجه به هر دو گروه دریافت کننده و ارائه دهنده خدمات سلامت در زمینه حقوق شهروندی اهمیت دارد. اگر ‏پزشک بر اساس استانداردها هزینه ایجاد کند، سازمان بیمه گر میتواند از منابع کشور برای ارائه خدمات به بیمه شده بهتر استفاده کند.‏
مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد، بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان بیمه سلامت ایران ضمن اشاره به این مطلب که میز خدمت در ادارات کل بیمه سلامت استانهای سراسر کشور خدمات سازمان را با سرعت و دقت به بیمه شدگان ارائه می نماید؛ اذعان داشت: یکی از مصادیق اصلی از موضوع حقوق شهروندی دسترسی آسان و سریع به خدمات است که در این زمینه سازمان بیمه سلامت ایران جزء سازمان های پیشرو است.
به گفته این مقام مسئول با تاکید بر دایر بودن میز خدمت در تمامی ادارات کل بیمه سلامت استانهای کشور متذکر شد: میز خدمت فعال در ادارات کل خدماتی چون: پذیرش اسناد، تایید دارو، بیمه گری و ... را ارائه می دهد که گزارش کسب شده در این راستا نشان از رضایت عملکرد میزخدمت در ادارات کل بیمه سلامت سراسر کشور دارد.


 
امتیاز دهی