هفتمین اجلاس سراسری مدیران ارشد سازمان بیمه سلامت ایران 17 و 18 شهریور ماه سال 1394