مراسم تکریم و معارفه اعضای هیات مدیره سازمان بیمه سلامت ایران