دیدار هیات بیمه سلامت و مجلس ملی کره جنوبی با دکتر عبدالرضا عزیزی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی