دومین نشست پرسش و پاسخ با مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران