نشست اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با مدیران ارشد سازمان بیمه سلامت ایران