حضور خانواده بزرگ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اجلاس فعالان اقتصادی غیر دولتی باحضور رئیس جمهور