دیدار مدیرعامل و جمعی از مدیران ارشد سازمان بیمه سلامت ایران با رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام