کوه پیمایی خانوادگی همکاران سازمان بیمه سلامت ایران به مناسبت هفته دفاع مقدس