نشست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با مدیرعامل و هیات مدیره سازمان بیمه سلامت ایران