دیدار مدیران ارشد سازمان بیمه سلامت با رئیس تشخیص مصلحت نظام