حضور رئیس و اعضاء کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در سازمان بیمه سلامت ایران