حضور رئیس و اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در سازمان بیمه سلامت ایران

نام عکاس:محمد حسین رسولی