بسمه تعالی

 

 

مجموعه

 

اهداف، وظایف و پست های سازمانی

 

سازمان بیمه سلامت ایران

 

در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری

 

 

 

مورد تایید:

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

 

 

امور ساختارهای سازمانی

                                                                                                                      آذرماه 1393

اهداف اساسی :

-         توسعه کمی و کیفی بیمه سلامت در کشور

-         پوشش فراگیر و عادلانه خدمات سلامت

-         کاهش سهم مردم از هزینه های سلامت

وظایف اساسی :

-         بیمه همگانی و اجباری پایه سلامت آحاد جامعه

-         خرید راهبردی خدمات سلامت از مراکز و موسسات بهداشتی و درمانی

-         توانمندسازی بیمه شدگان و حفظ حقوق ایشان

-         نظارت بر ارائه خدمات بیمه تکمیلی سلامت و دریافت حق بیمه تکمیلی

-         احراز صلاحیت مراکز تشخیصی و درمانی در چارچوب قوانین و مقررات

-         مطالعات و تحقیقات کاربردی در زمینه امور بیمه سلامت

وظایف هیئت امناء :

-         تصویب خط مشی و سیاستهای اجرایی و برنامه عملیاتی سازمان.

-         تصویب بودجه، ترازنامه، حساب سود و زیان و صورتهای مالی سالانه سازمان.

-         انتخاب اعضا و عزل و موافقت با استعفای اعضای هیئت مدیره و هیئت نظارت و تعیین حقوق و مزایای آنها با رعایت قوانین مربوط.

-         پیشنهاد نصب و عزل مدیرعامل سازمان با تایید و حکم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

-         تصویب آیین نامه اداری و استخدامی، مالی و معاملاتی سازمان با رعایت قوانین و مقررات.

-         رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملکرد سازمان.

-         اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه سازمان و ارائه به مراجع قانونی برای تصویب.

-         تصویب ضوابط مربوط به انعقاد و فسخ قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی با پیشنهاد هیئت مدیره.

-         بررسی و تصویب تشکیلات کلان سازمان به پیشنهاد هیئت مدیره و ارجاع آن به مراجع ذیربط.

-         ارائه پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مراجع ذیربط.

-         سایر مواردی که بموجب قوانین و مقررات در صلاحیت هیئت امناء است.


 

وظایف هیئت مدیره :

-         پیشنهاد سیاستها، خط مشی و برنامه های اجرایی سازمان جهت تصویب در هیئت امناء.

-          بررسی و تایید گزارش عملکرد، بودجه سالانه، حساب سود و زیان و صورتهای مالی سازمان و ارائه گزارش به هیئت امناء.

-          بررسی و تایید ضوابط و آئین نامه های اداری و استخدامی، مالی و معاملاتی و سایر آئین نامه ها و سایر مقررات و آئین نامه ها بر اساس مفاد قوانین و مقررات و مندرجات اساسنامه و پیشنهاد آن جهت تصویب هیئت امنا و طی مراحل قانونی.

-         ‌ پیشنهاد ساختار و تشکیلات سازمانی(کلان و تفصیلی) به مراجع قانونی برای تصویب.

-          پیشنهاد ضوابط مربوط به عقد و لغو قرارداد بیمه پایه و تکمیلی با اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت قوانین و مقررات مربوط به هیئت امنا.

-         تعیین ضوابط مربوط به نحوه تنظیم و بررسی اسناد مالی پزشکان، گروهها و موسسات پزشکی طرف قرارداد بمنظور تطبیق اسناد مذکور با ضوابط و تعرفه های مصوب جهت پرداخت هزینه ها به اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

-         سایر اختیاراتی که بموجب اساسنامه بر عهده هیئت امنا نبوده و مطابق لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بر عهده هیئت مدیره است.

-          اتخاذ تدابیر عملیاتی لازم جهت اجرای مصوبات هیئت امنا.

وظایف مدیرعامل سازمان :

-         اجرای تصمیمات هیئت مدیره سازمان.

-          تهیه گزارش فعالیتها، عملکرد دوره ای( سه ماهه و سالیانه)،ترازنامه، حساب سود و زیان جهت ارائه به هیئت مدیره.

-         اداره امور جاری سازمان در چارچوب قوانین مربوط و مقررات اساسنامه.

-         تهیه و تنظیم بودجه سالانه جهت ارائه به هیئت مدیره.

-          تهیه و تدوین آیین نامه ها و ضوابط لازم جهت ارائه به هیئت مدیره .

-         نمایندگی سازمان در کلیه مراجع قانونی با حق توکیل و تعیین نماینه قضایی و حقوقی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

-         نصب و عزل مدیران واحدهای ستادی و استانی.

-         استفاده از خدمات مشاوره ای و تخصصی اشخاص حقیقی و حقوقی با پرداخت حق الزحمه آنها برابر ضوابط و مقررات مصوب هیئت امنا.

-         عقد قراردادهای لازم با شرکتهای بیمه ای و کارگزاری، اشخاص حقیقی و حقوقی بمنظور ارائه خدمات بیمه ای به افراد مشمول.

-         تهیه و تدوین ساختار و تشکیلات سازمان جهت ارائه به هیئت مدیره و استقرار و عملیاتی نمودن آن پس از تصویب مراجع ذیصلاح.

-          صدور احکام مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکتها و موسسات تحت پوشش.

-         پاسخگویی در کلیه مراجع قانونی و قضایی بعنوان نماینده سازمان، شخصاً و یا از طریق تعیین وکلا یا نمایندگان.

-         امضاء مکاتبات رسمی، قراردادها، چکها و اسناد بانکی و تعهدآور سازمان.

وظایف هسته گزینش :

-         اخذ استعلامات مورد نیاز از مراجع مرتبط منجمله هیئت مرکزی و هیئت عالی گزینش و سایر موارد مقرر در قانون گزینش.

-         معرفی نماینده صاحب نظر هسته گزینش در مصاحبه های تخصصی .

-         بررسی و تعیین صلاحیت اخلاقی، اعتقادی و سیاسی متقاضیان مشمول قانون گزینش اعم از کارکنان رسمی آزمایشی، پیمانی، قراردادی، روزمزد، ساعتی، مشاوره ای و شرکتی قبل از ورود تا مرحله قطعیت اشتغال (به تحصیل یا استخدام).

-         اعلام نظر و نظارت بر اجرای دقیق گزینش مشمولین تبصره 2 ماده 2 آئین نامه اجرایی قانون گزینش (اعزام به ماموریت ثابت خارج از کشور، ماموریت یا انتقال به دستگاه دیگر در مشاغل حساس و خاص، بورسیه شدن).

-         اعلام نظر درخصوص تغییر شغل افراد از مشاغل غیرحساس به حساس و خاص.

-         رسیدگی به شکایات داوطلبین در مرحله اول تجدید نظر.

-         تائید/ رد صلاحیت کارکنان هسته گزینش و اعلام نظر درخصوص انتصاب، جابجایی یا انتقال آنان در مجموعه هسته گزینش.

-         انعکاس نتایج حاصل از گزینش متقاضیان استخدام به اداره کل منابع انسانی و پشتیبانی و سایر مراجع ذیربط جهت انجام سایر مراحل اداری و استخدامی افراد.


 

وظایف دفتر هیئت مدیره و مدیرعامل :

-         هماهنگی واحدهای استانی و ستادی در اجرای مصوبات و دستورات هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان و ارائه گزارشات مربوطه.

-         انجام تمهیدات و اقدامات لازم بمنظور تشکیل جلسات مجمع عمومی و هیئت مدیره سازمان.

-         ابلاغ و پیگیری اجرای مصوبات هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان به واحدهای ستادی و استانی.

-         بازبینی و کنترل مکاتبات وارده و تلخیص گزارشات جهت ارائه به هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان.

-         برنامه ریزی و هماهنگی جهت شرکت مدیر عامل در جلسات هیئت دولت، مجلس و کمیسیون های مربوطه، وزارتخانه ها و تهیه و تنظیم مدارک و گزارش های مورد نیاز با همکاری واحدهای سازمانی.

-         هماهنگی و تنظیم برنامه های بازدید اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان در مراسم، همایش ها، گردهمایی ها و شوراهای داخلی و خارجی و تنظیم گزارشات مربوط به هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان.

-         نظارت و بازرسی های دوره ای و مقطعی و برنامه ریزی و فعالیت در جهت ارتقاء سطح سلامت اداری.

-         تنظیم برنامه ارتباطات مردمی مدیر عامل براساس دستورات ایشان یا طبق برنامه ریزی قبلی.

-         انجام فرآیند پیگیری و پاسخگویی به شکایات مردمی و کارکنان سازمان و ارجاعی از سوی مراجع و دستگاههای نظارتی.

-         پیگیری مصوبات سفرهای استانی مقام معظم رهبری و هیئت محترم دولت در امور مرتبط با سازمان.

-         ارائه اسناد و مدارک و اطلاعات درخواستی اعضاء هیئت مدیره سازمان.

وظایف اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل:

-         برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم بمنظور انعکاس و تشریح دیدگاه‌ها، سیاست‌ها، برنامه‌ها و عملکرد سازمان.

-         افکارسنجی از ذینفعان بمنظور ارتقاء سطح رضایتمندی.

-         ارتباط وهماهنگی با سایر روابط عمومی ها در دستگاههای اجرایی.

-         پایش مستمر فعالیتهای روابط عمومی ادارات کل استانی بر اساس شاخصهای کمی و کیفی.

-         شناسایی وقایع و همایشهای مرتبط ملی و بین المللی و همکاری در جهت برگزاری همایش‌ها، نمایشگاهها، سمینارها، جشنواره‌ها، مصاحبه‌ها و بازدیدها، مسابقات.

-         راهبری شبکه اطلاع رسانی و اطلاع یابی مستمر با مخاطبان داخل و خارج سازمان.

-         هماهنگی و پیگیری کلیه امور مربوط به تشریفات بین المللی.

-         تنظیم و اجرای طرح جامع تبلیغات در راستای نشر و گسترش فرهنگ بیمه سلامت نگر در جامعه.

-         مدیریت ارتباطات مردمی، رسانه ای و درون سازمانی.

-         انتشار نشریات ادواری و موردی.

وظایف دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات:

-         برنامه ریزی و توسعه فراگیر زیر ساختها، سیستمهای نرم افزاری و سخت افزاری مورد نیاز سازمان.

-         تجهیز، پشتیبانی، نگهداری و بهره برداری بهینه از سخت افزارها، نرم افزارها و منابع فناوری اطلاعات.

-         استقرار و توسعه خدمات الکترونیکی و غیر حضوری در حوزه های عمومی و تخصصی و حوزه ارتباطات درون و میان سازمانی.

-         تدوین، اجرا و بازنگری طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت سازمان.

-         تدوین، ابلاغ و بازنگری ضوابط و دستورالعملهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت سازمان.

-         مدیریت و کنترل پرو‍ژه های سازمان با بکارگیری متدولوژی و فناوریهای جدید.

-         نظارت و هماهنگی فعالیتهای مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در واحدهای استانی.

وظایف دفتر مرکزی حراست:

-         شناسایی آسیب ها و تهدیدات، عوامل فساد اداری، مالی و اقتصادی، عوامل ایجاد نارضایتی در مردم و کارکنان، نفوذ و توطئه احتمالی عوامل بیگانه و ضد انقلاب داخلی و خارجی در سازمان در تعامل با وزارت اطلاعات و ارائه گزارش های مربوط به بالاترین مقام سازمان و مراجع ذیربط.

-         صیانت از کارکنان و تشکیل بایگانی حفاظتی کارکنان.

-         جمع آوری اطلاعات محیط، مراکز تابعه و اقشار مرتبط و ارزیابی و تجزیه و تحلیل اخبار و گزارش ها برای ارائه به بالاترین مقام سازمان و وزارت اطلاعات.

-         تعیین مشاغل حساس بر اساس ضوابط وزارت اطلاعات و اعلام نظر راجع به صلاحیت نامزدهای تصدی مشاغل.

-         بررسی و اعلام نظر راجع به صلاحیت کارکنان، پیمانکاران و هیأت های اعزامی به خارج از کشور و انجام امور حفاظتی آنان و همچنین افراد و هیأت های خارجی وارده به کشور با هماهنگی وزارت اطلاعات.

-         تهیه، تنظیم و ابلاغ طرح های حفاظت و امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات با توجه به سیاست های سند راهبردی افتا و دستورالعمل های وزارت اطلاعات و مصوبه 1075 مورخ 14/4/1385 شورای عالی امنیت ملی.

-         نظارت بر نحوه حفاظت از سیستم های سخت افزاری، نرم افزاری، شبکه و داده ها.

-         نظارت بر افراد و شرکت های اجراء‌کننده طرح های IT در سازمان.

-         طراحی و اجرای فعالیتهای حفاظت از اخبار، اطلاعات، اسناد و مدارک و نظارت بر اجرای آنها و قوانین و مقررات مربوط در سازمان.

-         ایجاد و اداره دبیرخانه محرمانه مکاتبات، اسناد و اطلاعات طبقه بندی شده در حراست و نظارت و کنترل بر فرآیند تولید، گردش، بایگانی و امحاء اسناد طبقه بندی شده.

-         طراحی، تدوین و اجرای طرح های حفاظت فیزیکی اماکن، اموال، تأسیسات، کنترل افراد و وسایط نقلیه، جلسات و مراسم.

-         اقدامات لازم و مرتبط با پدافند غیرعامل و کاربرد تجهیزات نوین حفاظت الکترونیکی بمنظور افزایش ضریب حفاظتی اماکن و تأسیسات.

-         پیگیری برای تعیین رده حفاظتی اماکن و تأسیسات سازمان از شورای امنیت کشور برابر ضوابط.

-         مشارکت در تدوین برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت مرتبط با حراست سازمان.

-         مشارکت دربرگزاری دوره های آموزشی مربوط به کارکنان حراست، متصدیان مشاغل حساس و کارکنان سازمان.

-         پیگیری و اجرای بخشنامه ها و دستورالعمل های حفاظتی مربوط.

وظایف دفتر حقوقی و امور مجلس:

-         رسیدگی به اختلافات حقوقی سازمان با سایر دستگاههای اجرایی و رفع ابهامات مؤسسات و واحدهای تابعه از جهت عدم تداخل وظایف قانونی و برداشت از قوانین و مقررات و نحوه اجرای آنها از طریق ساز و کارها و ظرفیتهای قانونی.

-         اقامه و دفاع از دعاوی له یا علیه سازمان در مراجع قانونی و پیگیری و اتخاذ تمهیدات لازم جهت اجرای احکام و اسناد لازم الاجرا و حمایت قضائی و حقوقی از کارکنان سازمان در راستای انجام وظایف قانونی در صورت تقاضای ایشان.

-         بازنگری و به روز رسانی مجموعه تنقیح شده از قوانین و مقررات مرتبط با سازمان و دفاع از آئین نامه ها، بخشنامه ها، دستورالعمل ها، نظام نامه ها و عناوین مشابه در مراجع ذیصلاح

-         تنظیم و یا تأیید پیش نویس لوایح و یا مصوبات سازمان برای طرح در مراجع مربوطه حسب مورد هیأت وزیران، شوراها و کمیسیون های مربوطه و یا مجلس شورای اسلامی.

-         هماهنگی و نظارت حقوقی بر امور شرکتها و موسسات وابسته.

-         انجام امور حقوقی مربوط به مناقصه ها و مزایده ها و اصلاح و تایید قراردادها، آیین نامه ها و بخشنامه های سازمان.

-         بررسی کارشناسی استعلام های حقوقی و ارائه پاسخ به ادارات کل، واحدها و شرکتهای تابعه.

-         هماهنگی و ایجاد ارتباط با کمیسیونهای مجلس و نمایندگان پیرامون برنامه ها، طرحها ، لوایح و فعالیتهای سازمان در جهت تحقق اهداف و ماموریتهای سازمانی.

-         بررسی و اظهار نظر و دفاع از لوایح و آئین نامه های ناظر بر وظایف سازمان در کمیسیونهای دولت و مجلس و پیگیری سئوالات و درخواستهای نمایندگان مجلس در حیطه وظایف سازمان.

-         دفاع از حقوق بیمه شدگان در جایگاه وکیل ایشان در برخورداری از خدمات بیمه سلامت.

-         ارائه پیشنهاد در خصوص خلاء قانونی موجود در اجرای قوانین و تعهدات سازمان به مدیرعامل.

وظایف دفتر ارزیابی عملکرد و حسابرسی داخلی:

-         کنترل و نظارت بر انطباق فعالیت های انجام شده با خط مشی ها، دستورالعمل ها ، مقررات و برنامه ها و بودجه مصوب.

-         بررسی و حصول اطمینان از وجود و رعایت قوانین، مقررات و کنترل های مالی و غیر مالی و بکارگیری صحیح و مؤثر آن کنترل ها در

-          راستای مدیریت بهینه منابع و حفاظت از دارائی ها بمنظور ایجادارزش افزوده در کلیه فعالیت های سازمان و شرکت های وابسته.

-         تنظیم و اجرای برنامه های حسابرسی در مورد کلیه فعالیت های مالی و غیرمالی سازمان و شرکت های وابسته به منظور حصول اطمینان

-          از کارآمد بودن دستورالعمل ها و بخشنامه ها و آئین نامه های اداری- مالی و فنی.

-         بررسی صحت اسناد، مدارک و دفاتر حسابداری و نظارت بر ثبت صحیح و به موقع فعالیت ها و انجام کنترل های لازم و تطبیق

-         گزارشات و صورت های مالی نهائی با اسناد و مدارک در دفاتر و اسناد حسابداری براساس اصول و استانداردهای مالی.

-         تنظیم و اجرای برنامه های حسابرسی در مورد کلیه فعالیت های مالی و غیرمالی سازمان و شرکت های وابسته به منظور شناسائی و

-         ارزیابی ریسک ها، شناسائی به هنگام بدهی ها(تعهدی، احتمالی و بالقوه) و عرصه های نیازمند بهبود در سامانه کنترل های داخلی.

-         همکاری و هماهنگی با حسابرسان و بازرسان قانونی مستقر در سازمان و ارائه مستندات و مدارک لازم جهت پاسخگویی در صورت لزوم.

-         ارائه گزارشات و پاسخ مکاتبات به مراجع نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و سایر مراجع ذیصلاح.

-         تهیه و تدوین شاخصهای اختصاصی و معیارهای ارزیابی عملکرد در کلیه فرایندها و ارتقاء و بروز رسانی آنها با همکاری واحدهای ذیربط.

-         تهیه گزارش و ارائه پیشنهاد جهت بهبود عملیات در حوزه های فنی، اداری و مالی از جهت نحوه عملکرد و شیوه مدیریت به مدیرعامل سازمان.

-         ارزیابی عملکرد واحدهای ستادی و استانی مطابق با شیوه های نوین مدیریت عملکرد.

-         اظهار نظر در خصوص نحوه سرمایه گذاریهای سازمان از محل ذخایر در راستای حفظ ارزش وجوه و ذخایر و ارائه به مدیرعامل سازمان.

وظایف معاونت بیمه خدمات سلامت:

-         مشارکت در تعیین سیاستها و خط مشی های ‌سازمان‌در خصوص خرید راهبردی خدمات سلامت،پزشک خانواده و نظام ارجاع، تعرفه ها و ارزش نسبی خدمات و نظارت بر خدمات بیمه سلامت پایه و تکمیلی.

-         برنامه ریزی در جهت توسعه کمی و کیفی خدمات بیمه سلامت.

-         تحلیل ‌گزارشات آماری ‌در حوزه بیمه سلامت و ارائه ‌راهکارهای‌بهبود در رویه های جاری به مراجع ذیصلاح.

-         هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای مصوبات ابلاغی به حوزه معاونت بیمه سلامت در واحدهای ستادی و استانی ذیربط

-         صدور دستورالعمل ها و بخشنامه های لازم در ارتباط با خرید راهبردی خدمات در راستای قوانین و مقررات جاری.

-         نظارت بر حسن اجرای دستورالعملها و بخشنامه های صادره در حوزه بیمه سلامت.

 

وظایف مرکز پزشک خانواده و نظام ارجاع:

-         تهیه و تدوین و بازنگری دستورالعملهای تنظیم صورتحساب و ضمائم، پذیرش و رسیدگی به اسناد هزینه بیمه شدگان.

-         همکاری با دفتر خرید راهبردی خدمات سلامت در طراحی فرایند خرید خدمات و تدوین بسته بیمه پایه.

-         پایش حسن اجرای دستورالعملهای ابلاغی در تعامل با دفتر ارزیابی عملکرد و حسابرسی داخلی.

-         تهیه، تدوین و بازنگری دستورالعمل های رسیدگی به اسناد خدمات بستری، سرپایی، خسارت متفرقه، تصادفات و بستریهای خارج از کشور.

-         تهیه و تدوین پیش نویس دستورالعمل ها، ضوابط مرتبط با پزشک خانواده و نظام ارجاع جهت ارائه به معاون ذیربط و بازنگری آنها.

-         بررسی مستمر وضعیت انواع تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی موجود در بازار و احراز حداقل قیمت دارو و تجهیزات و مدیریت پورتال اعلام قیمت.

-         همکاری با شورای سیاستگذاری کمیته کشوری بررسی نسخ و کمیته تدوین تعهدات دارویی سازمانهای بیمه گر در دبیرخانه شورایعالی بیمه سلامت.

-         پاسخگویی به استعلام های واحدهای استانی در امور مربوط.

وظایف دفتر خرید راهبردی خدمات سلامت:

-         بازنگری و تدوین شناسنامه فناوری و خدمات در تعهد بیمه سلامت.

-         همکاری با مرکز مطالعات و محاسبات بیمه ای در تنظیم الگوی منطقی پیشنهاد تعرفه ها و ارزش نسبی خدمات در جهت بهبود، توسعه و ارتقاء خدمات در حوزه بیمه سلامت.

-         ارائه پیشنهاد جهت اجرای الزامات مربوط به خرید راهبردی به معاون ذیربط.

-         بروزآوری و پیشنهاد بسته بیمه خدمات سلامت با تمرکز بر خرید بهینه خدمات بیمه پایه سلامت.

-         بازنگری و تدوین نظامهای پرداخت بر مبنای محاسبات بیمه ای و برآوردهای انجام گرفته در خصوص قیمت واقعی خدمات.

-         تعیین وضعیت دسترسی و بهره مندی بیمه شدگان به خدمات بیمه سلامت و اولویت بندی و سهمیه بندی آن.

-         تهیه، تدوین و بازنگری دستورالعملهای تنظیم صورتحساب و ضمائم پذیرش و رسیدگی به اسناد هزینه بیمه سلامت بیمه شدگان.

-         احصاء و بررسی خدمات سلامت پر هزینه، برای ارائه به مرکز مطالعات و محاسبات بیمه ای بمنظور مدیریت هزینه های سلامت.

-         پایش حسن اجرای دستورالعملهای ابلاغی در تعامل با دفتر ارزیابی عملکرد و حسابرسی داخلی.

وظایف دفتر امور بیمه های تکمیلی:

-         تهیه دستورالعملهای مربوط به خدمات در تعهد، خدمات نوین در حوزه بیمه درمان تکمیلی.

-         همکاری در تدوین آئین نامه ها و قراردادهای بیمه درمان تکمیلی با بیمه گزاران، بیمه شدگان و موسسات ارائه دهنده  خدمات سلامت بر اساس شاخصهای درآمدی، ریسک و هزینه با دفتر خرید راهبردی خدمات سلامت، دفتر نظارت و ارزشیابی و مرکز مطالعات و محاسبات بیمه ای و سایر مراجع مرتبط.

-         پایش عملکرد شرکت های بیمه ای در حوزه بیمه های درمان تکمیلی و ارائه گزارش به مراجع ذیربط.

-         همکاری با مرکز مطالعات و محاسبات بیمه ای در تنظیم الگوهای منطقی پیشنهاد حق بیمه تکمیلی در جهت بهبود، توسعه و ارتقاء خدمات در حوزه بیمه درمان تکمیلی.

-         ارائه پیشنهاد در خصوص رویکردهای بیمه های تکمیلی در قالب بیمه های مکمل، مستقیم(مازاد هزینه) و جایگزین به معاون ذیربط.

-         هماهنگی و تعامل با مراجع برون و درون سازمانی ذیربط در سرفصلهای مرتبط با حوزه سلامت.

وظایف دفتر نظارت و ارزشیابی:

-         تهیه و تدوین دستورالعملهای عقد قرارداد با ارائه دهندگان خدمات سلامت و نمایندگیها و دفاتر پیشخوان.

-          ارزشیابی و اعتبار بخشی موسسات ارائه دهنده خدمات بیمه پایه و تکمیلی سلامت، نمایندگیها و دفاتر پیشخوان و نظارت بر کمیت و کیفیت آن.

-         رتبه بندی موسسات ارائه دهنده خدمات بیمه سلامت بر مبنای شاخصهای رتبه بندی.

-         پایش و نظارت مستمر بر رعایت کامل منشور حقوق بیمه شدگان، استانداردها، آئین نامه ها و دستورالعملهای نظارتی ابلاغی به واحدهای استانی در ارتباط با موسسات ارائه دهنده خدمات سلامت،کارگزاریهای بیمه ای، نمایندگیها و دفاتر پیشخوان طرف قرارداد.

-         همکاری و تعامل با دفتر هیئت مدیره و مدیرعامل در بررسی شکایات واصله از اشخاص حقوقی و حقیقی از نحوه ارائه خدمات بیمه ای در حوزه بیمه پایه و تکمیلی سلامت و نمایندگیها و دفاتر پیشخوان طرف قرارداد.

-         سنجش پاسخگویی نظام بیمه ای با شاخصهای مربوطه در قالب کارکردها و پیامدهای نظام سلامت و ارائه پیشنهادها در راستای دستیابی به اهداف و پاسخگویی به انتظارات مردم به معاون ذیربط.

-         همکاری و هماهنگی در طراحی و تدوین فرایندهای خرید راهبردی خدمات سلامت با دفتر مربوطه.

-         تهیه و تنظیم پیش نویس ضوابط و دستورالعملهای مرتبط با شورای فنی و کمیته های مربوطه.

-         هماهنگی لازم جهت تعامل و ارتباط کمیته های فنی در واحدهای استانی با شورای فنی سازمان.

-         بررسی پیشنهادهای فنی واصل شده و طرح در شورای فنی سازمان.

وظایف معاونت مطالعات و توسعه خدمات بیمه ای:

-         مشارکت در تعیین سیاستها و خط مشی های سازمان در خصوص امور بیمه گری، محاسبات بیمه ای، مطالعات و تحقیقات، تدوین استانداردها و توانمند سازی بیمه شدگان

-         برنامه ریزی در جهت توسعه مطالعات و تحقیقات در حوزه بیمه سلامت و کاربرد نتایج حاصل از آن.

-         تجزیه و تحلیل نتایج محاسبات بیمه ای و ارائه ‌راهکارهای‌بهبود و سازماندهی فرآیند جذب منابع درآمدی به مدیرعامل سازمان.

-         هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای مصوبات ابلاغی به حوزه معاونت مطالعات و توسعه خدمات بیمه ای در واحدهای ستادی و استانی

-         صدور دستورالعمل ها و بخشنامه های لازم در ارتباط با خرید راهبردی خدمات در راستای قوانین و مقررات جاری.

-         نظارت بر استقرار و اجرای نظام مدیریت کیفیت در سازمان.

-         نظارت بر حسن اجرای دستورالعملها و بخشنامه های صادره در حوزه مطالعات و توسعه خدمات بیمه ای.

-         اظهار نظر در خصوص کلیه پیشنهادهای تاثیرگذار بر منابع و مصارف کوتاه مدت و بلند مدت سازمان به مدیرعامل.

وظایف اداره کل بیمه گری و درآمد:

-         برنامه ریزی جهت توسعه وگسترش پوشش بیمه پایه سلامت.

-         شناسایی و جذب منابع درآمدی و بکارگیری روشهای نوین در تامین منابع مورد نیاز سازمان.

-         اجرای اصول اساسی بیمه های اجتماعی در تامین منابع مالی از جمله مقابله با پدیده های انتخاب معکوس، سواری رایگان،

-          مراقبتهای معکوس، مخاطره اخلاقی و...

-         تهیه و تنظیم مقررات و ضوابط بیمه گری و درآمد.

-         کارشناسی و تنظیم قراردادهای بیمه گری متناسب با جامعه هدف.

-         کارشناسی و طراحی بیمه نامه ها متناسب با جامعه هدف.

-         همکاری در ساماندهی ارائه خدمات غیر حضوری در حوزه بیمه گری و درآمد بصورت یکپارچه و مبتنی بر فناوری اطلاعات با واحد ذیربط.

وظایف مرکز مطالعات و محاسبات بیمه ای:

-         برنامه ریزی بمنظور توسعه مطالعات و پژوهش های کاربردی در راستای برنامه راهبردی سازمان.

-         مدیریت و هدایت فرایندهای شناخت، تعیین و تدوین اولویت های پژوهشی سازمان.

-         پیگیری و نظارت بر حسن اجرای طرح های تحقیقاتی و مراحل انجام پژوهش.

-         برنامه ریزی در جهت توسعه دانش در حوزه بیمه سلامت.

-         مدیریت مطالعات و پژوهشهای کاربردی در حوزه های بیمه سلامت، اقتصاد سلامت، محاسبات بیمه ای و مدیریت ریسک.

-          بررسی تأثیر عوامل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی بمنظور ارتقاء تعهدات سازمان.

-         بررسی پایداری مالی میان مدت و بلند مدت سازمان برحسب داده های موجود بمنظور تامین منابع مالی پایدار.

-         تهیه وتنظیم وبازنگری دستورالعمل ها و شیوه نامه های اجرایی مربوطه

-         تعامل مستمر بامراکزپژوهشی ودانشگاهی معتبرداخل و خارج کشور بمنظور ارتقاء کیفیت خدمات.

-         تهیه و تنظیم و بازنگری دستورالعملها و شیوه نامه های اجرایی مرتبط با حوزه مطالعات و پژ‍وهشهای کاربردی.

-         اظهار نظر در خصوص کلیه پیشنهادهای تاثیرگذار بر منابع و مصارف کوتاه مدت و بلند مدت سازمان به معاون ذیربط.

-         بهره برداری از نتایج مطالعات و پژوهشهای ILD(سازمان بین المللی کار) و ISA(اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی) بمنظور بهبود خدمات  در حوزه بیمه سلامت.

وظایف دفتر تدوین استانداردها و توسعه خدمات بیمه ای:

-         اجرا، حفظ و استمرار نظام مدیریت کیفیت مطابق ویرایش های روز استاندارد.

-         بررسی، بازنگری و تدوین استانداردهای بیمه ای در تمامی فعالیتهای مرتبط با ارائه خدمات و انطباق و بروزرسانی با استانداردهای

-         منطقه ای و جهانی و حصول اطمینان از تکلیف موسسات در قراردادهای فیمابین به رعایت استانداردهای تعیین شده.

-         تهیه و تنظیم منشور حقوق بیمه شدگان با همکاری دفتر حقوقی و امور مجلس و سایر واحدها، بروز رسانی مستمر و حصول اطمینان

-          از اطلاع رسانی به بیمه شدگان و تکلیف موسسات در قراردادهای فیمابین.

-         تهیه و جمع آوری اطلاعات در خصوص معضلات موجود در حوزه سلامت و اقدام در جهت افزایش آگاهی بیمه شدگان با تمرکز بر

-         کاهش هزینه های ایشان.

-         شناسایی بیمه شدگان مشمول دریافت آموزشهای پیشگیری و پیشروی بیماری (جغرافیای بیماری،

-         بیماریهای خاص، شرایط بحران، اپیدمی ها) و اقدام جهت معرفی به مراکز آموزشی بهداشتی و درمانی.

-         شناسایی اقشار و گروههای اجتماعی( اقشار کم درآمد، تحت پوشش، بی سرپرست و بدسرپرست، شوراهای شهر و روستا ) و تعریف

-          پروژه های بخشی و میان بخشی توانمندسازی با تمرکز بر حقوق بیمه شده در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت.

-         تدوین نیازمندیهای بیمه شدگان در حوزه بیمه سلامت در جهت اقدامات پیشگیرانه در حوزه سلامت و توانمندسازی بیمه شدگان.

-         اظهار نظر در خصوص صلاحیت مراکز آموزشی بهداشتی و درمانی بر مبنای شاخصها و استانداردهای آموزشی در این زمینه در راستای

-          همکاری با اداره کل منابع انسانی و پشتیبانی جهت آموزش بیمه شدگان.

-         همکاری با دفتر نظارت و ارزشیابی در خصوص پایش شاخص های پاسخگویی نظام بیمه ای.

وظایف معاونت توسعه مدیریت و منابع:

-         نظارت بر حسن اجرای مصوبات هیئت امناء، هیئت مدیره و مدیرعامل و خط مشی های تعیین شده و ارائه راهنمائی لازم به ادارات کل استانها و واحدهای ستادی.

-         مشارکت در تعیین سیاست ها و خط مشی ها در زمینه های توسعه منابع انسانی و پشتیبانی و کاهش تصدیهای دولتی، آمار، برنامه و بودجه و امورمالی با مراجع ذیربط.

-         راهبری در تهیه و بازنگری طرح جامع در امور نیروی انسانی، آموزش و ساختار سازمانی.

-         نظارت بر تهیه و تنظیم برنامه های راهبردی و عملیاتی در جهت تأمین ، تخصیص و توزیع بهینه منابع با تجزیه و تحلیل وضع موجود و پیش بینی نیازهای آینده و نظارت بر اجرای بودجه بر اساس برنامه های مصوب.

-         نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات اداری و استخدامی در مورد کارکنان سازمان.

-         نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مالی، تنظیم صورتها و گزارشهای مالی، انجام هزینه ها و حفظ اموال سازمان.

-         نظارت بر تهیه و تامین تجهیزات، ملزومات و خدمات مورد نیاز واحدهای سازمانی و دستور خرید کالاها و تأمین خدمات مورد نیاز.

-         نظارت بر عقد قراردادها با کلیه پیمانکاران، مجریان و مشاوران.

-         امضاء احکام ، قراردادها ، اسناد اداری و مالی در حدود وظایف و مسئولیتها و اختیارات قانونی.

-         پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات از طریق بررسی و شناسایی مشکلات و نارسایی ها و صدور دستورالعمل ها و بخشنامه های لازم در راستای قوانین و مقررات مربوط.

-         نظارت بر تسهیل امور مربوط به ارائه خدمات در واحدهای اجرایی ارائه خدمت از منظر ساختار، پشتیبانی مالی، نیروی انسانی.

-         راهبری در تهیه و بازنگری طرح جامع در امور نیروی انسانی، آموزش و ساختار سازمانی

وظایف دفتر آمار، برنامه ریزی و بودجه:

-         تدوین تعاریف، مفاهیم استاندارد و مدلهای آماری کاربردی در حوزه بیمه سلامت.

-         همکاری در تشکیل پایگاه اطلاعاتی داده ها و به روزرسانی بانک اطلاعات آماری با دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات و سایر واحدهای مرتبط درون و برون سازمانی.

-         تهیه سالنامه آماری و گزارشات دوره ای و ارائه به مراجع درون و برون سازمانی با همکاری واحدهای تخصصی.

-         همکاری در تهیه و تنظیم برنامه های توسعه کشور و برنامه راهبردی وزارت متبوع در راستای نظام یکپارچه برنامه ریزی ومدیریت توسعه سرزمینی.

-          تهیه و تنظیم برنامه راهبردی و عملیاتی سازمان مبتنی بر اسناد بالا دستی.

-         نظارت بر حسن اجرای برنامه ها با هدف بهبود و ارتقاء شاخصهای بهره وری.

-         بررسی کارشناسی مدلهای برنامه ریزی و نرم افزارهای موجود جهت تطبیق و بهره برداری از الگوی مناسب و متناسب.

-          تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی سازمان برای طرح و تصویب در هیئت مدیره و هیئت امناء و ارائه به نهادهای ذیربط جهت درج در قانون بودجه کل کشور.

-         بررسی کارشناسی بودجه پیشنهادی ادارات کل استانی و تهیه و تنظیم موافقتنامه اعتبارات.

-         تخصیص اعتبار مبتنی بر موافقت نامه و میزان تحقق اهداف برنامه عملیاتی.

-         نظارت بر حسن اجرای بودجه.

-         شناسایی و بکارگیری رویکردهای نوین در برنامه ریزی، بودجه و پایش عملیات.

وظایف اداره کل منابع انسانی و پشتیبانی:

-         انجام اقدامات لازم در خصوص جذب و استخدام ،بازنشستگی، ارتقاء طبقه و رتبه، مأموریت و انتقال، انتصابات ، تبدیل وضعیت استخدامی،برقراری فوق العاده ها و تنظیم و صدور احکام مربوطه بر اساس قوانین و مقررات و دستورالعمل های مرتبط.

-         بررسی راهکار های مسیر پیشرفت شغلی،برنامه های رفاهی، بهداشت و ایمنی.

-         مهندسی مجدد ماموریتها و اصلاحات ساختاری کلان و تفصیلی متناسب با وظایف سازمان و در راستای منطقی نمودن اندازه آن

-          بررسی های کارشناسی در خصوص کاهش تصدیهای دولتی در سازمان با همکاری سایر واحدها.

-         برنامه ریزی جامع نیروی انسانی با انجام مطالعات سنجش کار و زمان بر مبنای اصلاحات ساختاری.

-         اجرای نظام طرح طبقه بندی مشاغل ،مطابقت مشاغل با پست های سازمانی در صدور احکام کارگزینی بر مبنای تشکیلات تفصیلی.

-         مدیریت نظام پیشنهادها در سازمان.

-         طراحی، استقرار و اجرای نظام مطلوب و علمی پایش ، نظارت و ارزیابی عملکرد فردی کارکنان.

-         بررسی درخواست ها ، شکایات و رسیدگی به مشکلات کارکنان شاغل و بازنشسته در زمینه مسایل اداری ،استخدامی و پرسنلی .

-         تدوین،راهبری و نظارت بر فرایند آموزش کارکنان از مرحله نیاز سنجی تا ارزیابی و پایش مطابق با شیوه های نوین ، استانداردها و دستورالعمل های مربوطه .

-         بررسی، هماهنگی و همکاری با مراکز علمی بمنظور ارتقاء سطح دانش کارکنان

-         اداره امور دبیرخانه مرکزی و بایگانی اسناد ، مدارک و مکاتبات با بهره گیری از روش های نوین مدیریت اسناد.

-         بررسی و بهره برداری بهینه از فضای فیزیکی و لوازم و تجهیزات اداری با تدوین دستورالعملهای مربوطه و نظارت بر حسن اجرای کار در خدمات پشتیبانی.

-         نظارت بر عملکرد شرکت‌های خدماتی طرف قرارداد بمنظور رضایتمندی کارکنان سازمان.

-         اداره امور انبار مرکزی با استفاده از سیستم های مدرن و متداول انبارداری.

-         برگزاری مناقصات و مزایده های سازمان بر مبنای قوانین و دستورالعملهای مربوط .

وظایف اداره کل امور مالی و ذیحسابی:

-         اداره امورمالی و محاسباتی و نگهداری و تنظیم حساب ها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها.

-         نگهداری و حفظ اسناد و دفاتر مالی مطابق مقررات و دستورالعملهای مربوطه.

-         نگهداری حسابهای تحویل و تحول وجوه، نقدینه ها، سپرده ها و اوراق بهادار و اسناد مالکیت اموال غیرمنقول و سایر اموال دارای سند مالکیت.

-         برنامه ریزی، هدایت و نظارت بر فعالیت های واحدهای مالی و حسابداری ادارات کل استانی و ارائه خدمات مشورتی و تخصصی جهت وحدت رویه در اجرای قوانین و مقررات، استانداردها و رویه های حسابداری.

-         برنامه ریزی و مدیریت اطلاعات مالی و حسابداری سازمان و نظارت مالی بر شرکتهای وابسته بمنظور تهیه و تنظیم صورت های مالی سازمان و صورت های مالی تلفیقی و سایر گزارش های مالی حسب مورد.

-         تهیه و تنظیم کلیه آئین نامه ها و دستورالعمل های مالی و معاملاتی سازمان و پیگیری مراحل تصویب در مراجع ذیصلاح و نظارت بر حسن اجرای آن.

-         طراحی، تنظیم و تشریح سرفصل حساب ها و مراکز هزینه، درآمد و سود (حسب مورد) متناسب با الزامات و نیازهای اطلاعاتی و نحوه کاربرد حساب ها.

-         طراحی و تشریح نحوه محاسبات و پردازش های عملیاتی و حسابداری و همچنین گزارشات مشتمل بر شکل، محتوا و زمانبندی جهت ارائه به مراجع ذیربط.

-         مطالعه، تجزیه و تحلیل و طراحی فرآیندهای عملیاتی، قوانین و مقررات، دستورالعملها، بخشنامه ها و استانداردهای حسابداری بمنظور طبقه بندی، ثبت و ضبط صحیح فعالیتهای مالی و کنترل هزینه ها در حوزه های مختلف.

-         مدیریت وجوه و تنظیم جریان نقدینگی در سازمان با استفاده از شیوه های منطقی و علمی.

-         پرداخت وجوه به مراکز هزینه براساس اعتبارات مصوب و تخصیص یافته در چارچوب اولویت های سازمانی با رعایت قوانین و مقررات مالی و محاسباتی.

-         شناسایی و نگهداری حساب تعدادی و ریالی اموال، ماشین آلات، تجهیزات و دارایی های سازمان و کنترل موجودی انبار.

-         افتتاح حساب های بانکی مورد نیاز و مراقبت در پرداخت های سازمان از طریق حساب های بانکی مجاز.

-         وصول و ایصال درآمدها و انجام هزینه ها.

-         همکاری و هماهنگی با بازرس قانونی و سایر مراجع نظارتی.