ستاد مرکزی
 
 تلفن تماس :96881
 فکس: 88375400
 ایمیل : info@ihio.gov.ir
 تلفن گویا : 1666
 پیامک :1666
 پیامک : 30009660

 آدرس : تهران، شهرک قدس( غرب) بلوار ایوانک، خیابان فلامک شمالی، نبش درخشان شماره 1

 کد پستی: 1467863433

 صندوق پستی:865-14665